Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Renovace venkovského domu v Brusné

Venkovský dům z 50tých let byl rekonstruován podle zásad pasivního standartu.
Renovace venkovského domu v Brusné

Dodavatel, rok dokončení: 2014

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP 16,5 kWh/m2a

Užitná plocha: 224,4m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt je řešen jako dvojpodlažní dům v tradiční zděné technologii se sedlovou střechou. Na severní stranu vybíhá kolmo hospodářská část se sedlovou střechou. V jižní části střechy jsou dvě podkrovní místnosti s vikýřem do jižní fasády. Dům je orientován hlavní fasádou k jihu. Rekonstrukce spočívala v zateplení domu, výměně oken a dveří a úpravě podlah. Byly provedeny drobné dispoziční změny v přízemí, v podkroví byla zřízena nová místnost včetně sociálního zařízení a celý prostor byl zateplen.

Stavební řešení objektu:

Byla zateplena podlaha, stěny, stropy a střecha. Byla vyměněna okna za okna s trojskly určená pro pasivní domy. V domě bylo osazeno řízené větrání s rekuperací a kamna na kusové dřevo. Tepelné mosty byly maximálně redukovány s ohledem na ekonomickou náročnost. Podkroví bylo více otevřeno na jižní fasádu pro zvýšení solárních zisků.Stávající nosné zdivo z plných cihel bylo po obvodu přiizolováno kontaktní izolací z polystyrénu o tl. 200mm. Nová část jižní stěny podkroví a boční části byly provedeny z úsporných lepených  I nosníků a fošen.

Vytápění a větrání:

Jako hlavní zdroj vytápění jsou krbová kamna v obývacím pokoji s externím přisáváním vzduchu.  V koupelně je použit elektrický sušák na ručníky a elektrická podlahová vytápěcí rohož pod dlažbou.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top