Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Rekonstrukce MŠ v Pitíně

Rekonstrukce mateřské školky s použitím přírodních materiálů.
Rekonstrukce MŠ v Pitíně

 

Dodavatel, rok dokončení: Svépomoc, 2009

Měrná potřeba tepla na vytápění: 35kWh/m2.rok z původních 150kWh/m2.rok

 

Architektonické řešení objektu:

Návrh rekonstrukce  byl proveden podle zásad navrhování budov  v pasivním standardu. Z ekonomických důvodů nebyly redukovány tepelné mosty podlahy v přízemí. Přesto stavba ve výsledku dosahuje nízkoenergetický standard. Stavba byla ukončena na podzim 2009.

Stavební řešení objektu:

Stěny byly zaizolovány balíky slámy vloženými do pomocného dřevěného roštu, který byl uzavřen obkladem difúzními deskami DHF. Rošt je vytvořen z vazníků vzniklých ze dvou fošen spojených přeplátováním deskou OSB. Rozteče vazníků vychází z rozměru balíku. Tloušťka roštu odpovídá tloušťce balíku slámy, to je 40cm. Na deskách DHF je provedena odvětraná mezera s obkladem z desek Cetris tloušťky 10mm. Sokl školky byl zateplen 150 mm extrudovaného polystyrenu a opatřen stěrkovou omítkou. Meziokenní pilířky byly zatepleny klasickou kontaktní izolací z polystyrénu tloušťky 250 mm.

Strop půdy byl zaizolován balíky slámy, které se volně položily na podlahu půdy školky. Tato vrstva balíků se pak zafoukala ekologickou izolací z celulózy.


Vytápění a větrání:

Byly použity dva malé plynové kondenzační kotle.  V kuchyni byla osazena nová větrací jednotka s účinnou rekuperací tepla.

Příprava teplé vody:

Ohřev teplé vody je proveden pomocí solárních kolektorů se solárním zásobníkem umístěným v kotelně.

Použité pasivní prvky:

Stará nevyhovující okna byla vyměněna za kvalitní okna s trojskly určená pro pasivní domy. Okna byla předsazena před líc zdiva do izolace, aby nevznikaly tepelné mosty kolem rámů.  Současně byla okna dokonale vzduchotěsnou páskou na předem omítnuté ostění.

Použité ekologické prvky:

Byla provedena nová elektroinstalace s výměnou svítidel za úsporná zářivková.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top