Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD ve Svatém Kopečku

Pasivní rodinný dům z vápenopískových bloků tl.175mm v čtvrtkruhovém tvaru.
Pasivní RD ve Svatém Kopečku

Dodavatel, rok dokončení: LM & Blanke s.r.o., ve výstavbě

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP: do 15 kWh/m2.rok.

Užitná plocha: 153,6m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt navazuje svým řešením na objekty v okolí, zejména na vedlejší kruhový dům. Je řešen jako samostatný dvojpodlažní dům s pultovou střechou s přisazenným objektem garáže. Dům je otočen hlavní fasádou na jihovýchod, kde je terasa s clonící pergolou.

Stavební řešení objektu:

Stavba je řešena v  zděné technologii z vápenopískových bloků s kontaktní izolací z polystyrénu. Stavba je založena na betonových pasech. Strop nad 1.NP je  železobetonový, střecha z dřevěných úsporných vazníků. Schodiště je železobetonové. Garáž je provedena z plynosilikátových tvárnic. Vnější zpevněné plochy jsou dlážděné betonovou dlažbou. Terasa s pergolou u jižní fasády je dřevěná, vedle garáže je dřevěná konstrukce pergoly tvořící otevřený přístřešek na stání auta.

Vytápění a větrání:

Vytápění budou  zajišťovat krbová kamna na dřevo, podlahové vytápění a přímotopná tělesa v jednotlivých místnostech. Částečný příhřev větraného vzduchu zajišťuje i kompaktní rekuperační jednotka.Teplá voda bude odebírána z akumulační nádrže jednotky.

Příprava teplé vody:

Teplá voda bude připravována v kompaktní jednotce NILAN, která je osazena zásobníkem o objemu 180l.

Použité pasivní prvky :

Jsou použita okna určené pro pasivní domy s trojskly a s izolovanými rámy. Jižní fasáda je stíněná pergolou v kombinaci se žaluziemi.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top