Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD v Rapoticích - Kulatý dům

Pasivní kruhová dřevostavba z použitím slámy jako tepelné izolace a pěnoskla pro izolaci základů.
Pasivní RD v Rapoticích - Kulatý dům

Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP 15 kWh/m2.rok. (při lambdě slámy 0.055)

Užitná plocha: 119,6m2

 

Architektonické řešení objektu:

Stavba je řešena jako ekologický dům s použitím přírodních materiálů, dřeva, slaměných balíků a hliněných omítek. Objekt je kruhový se zelenou střechou se stíněním jižní strany přesahem střechy. Je využívána voda ze studny a dešťová voda svedená do jezírka.

Stavební řešení objektu:

Kruhový objekt je založen progresivním způsobem zakládání na železobetonová desce ležící na vrstvě drtě z pěnoskla, která přímo tvoří tepelnou izolaci. Vnitřní prstenec je z vápenopískových bloků tvořících současně akumulační jádro objektu. Obvodová stěna z balíků slámy s  je řešena jako nenosná a je oboustranně omítnuta hliněnými omítkami. Ze severní strany fasády  je dřevěný obklad. Strop tvoří kombinace trámů a příhradových vazníků

Vytápění a větrání:

Je použito topidla na dřevo - finské pece, která byla vyzdívána na místě. Řízené větrání s rekuperační jednotkou je propojeno a s akumulační nádrží. Jednotka umožňuje vytvoření přetlaku pro hoření kamen.

Příprava teplé vody:

Teplá voda se odebírá z akumulační nádrže, kde je ohřívána pomocí solárních kolektorů umístěných na střeše.

Použité pasivní prvky :

Na zateplení objektu je použito slaměných balíků, ve stěně na tloušťku 50cm a ve stropě na tloušťku 80cm současně s částečným použitím foukané celulózy. Pod základovou deskou je izolace z 50cm drti z pěnoskla. Dům má dřevěná eurookna s trojskly, které mají doizolované rámy. Jižní fasáda využívá solárních zisků prosklenou stěnou. Podrobnosti  www.kulatydum.cz

Použité ekologické prvky:

Stavba je napojena na studnu. Je použit dvojí rozvod vody.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top