Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD v Kurdějově

Dům na hranici pasivního domu řešený jako.přízemní bungalov s plochou střechou.
Pasivní RD v Kurdějově

Dodavatel, rok dokončení: 2010

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI: do 20 kWh/m2.rok.

Užitná plocha: 123,8 m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt je řešen jako přízemní zděný dům s mírnou pultovou střechou ve dvou výškových úrovních. Na jihozápadní  fasádě je  pergola. Z jihovýchodní strany je zbudován přístřešek pro 2 auta. Fasáda je hladká, v barvě bílé a šedé.

Stavební řešení objektu:

Nosná konstrukce je provedena z plynosilikátových tvárnic o tloušťce  240mm s přídavnou kontaktní izolací  z polystyrénu o tloušťce  250mm. Fasáda je hladká.

Vytápění a větrání:

Pro topení a ohřev TUV je použita větrací a rekuperační jednotka Atrea s akumulační nádrží. Jednotka vytápí objekt teplým vzduchem. Vzduch se ohřívá v jednotce teplovodním výměníkem, který si  bere teplo z akumulační nádrže.

Příprava teplé vody:

Z akumulační nádrže je odebírána i teplá užitková voda. Akumulační nádrž je vytápěna elektrickou energií, bude použito elektrických vložek na  přímotopnou sazbu.

Použité pasivní prvky :

Jsou použita okna určené pro pasivní domy s trojskly a s izolovanými rámy. Jižní fasáda je stíněná pergolou.

Použité ekologické prvky:

Dalším zdrojem tepla jsou solární panely umístěné na střeše, které jsou napojeny na akumulační nádrž


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top