Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD v Kníničkách

Pasivní RD v Kníničkách

Rok dokončení:                                    2005
Měrná potřeba tepla na vytápění:         dle TNI: 20 kWh/m2.rok.
Užitná plocha:                                     211,2 m2

 

 

Architektonické řešení objektu: Rodinný dům je řešen jako dvojpodlažní s pultovou střechou a velkou předsazenou  zimní zahradou.

Stavební řešení objektu: Stěny jsou zděné z plynosilikátu s izolací z minerální vlny s kolmo orientovanými vlákny. Strop je monolitický. Nosnou konstrukci střechy tvoří úsporné dřevěné vazníky.

Vytápění a větrání: Je použita  rekuperační jednotka s akumulační nádrží   se zemním vzduchovým výměníkem délky 30m. Doplňkovým zdrojem vytápění je krb. Tepelné zisky skleníku jsou využívány pro snižování tepelných ztrát domu

Příprava teplé vody TUV je odebírána z akumulační nádrže. Nádrž je  napojena na střešní sluneční kolektory o ploše 11 m2. Je použit systém využívající dešťovou vody pomocí kompaktní jednotky s akumulační nádrží o objemu 3m3. Voda je využívána na splachování WC a na praní.

Použité pasivní prvky: Jsou použita okna určené pro pasivní domy s trojskly a s izolovanými rámy. Jižní fasáda je stíněná přesahem střechy skleníku před letním přehříváním.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top