Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD Brno-Bystrc

Pasivní samostatná přízemní stavba s pultovou střechou v jižní fasádě.
Pasivní RD Brno-Bystrc

Dodavatel, rok dokončení: 2013

Měrná potřeba tepla na vytápění:dle TNI do 20 kWh/m2.rok

Dům splnil podmínky dotace ZELENÁ ÚSPORÁM I

Užitná plocha: 124,6 m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt je řešen jako přízemní zděný dům s šikmou pultovou střechou v jižní fasádě. Severní  část domu má pultovou střechu s mírným sklonem. Fasáda je hladká, v barvě světle šedé, krytina šikmé části je z trapézového plechu v barvě břidlice. V jižní části parcely je krytý dřevěný přístřešek pro auto.

Stavební řešení objektu:

Stavba je řešena tradiční zděné technologii z plynosilikátových  bloků s kontaktní izolací z polystyrénu a minerální vlny. Strop -  střecha je z dřevěných úsporných vazníků s krytinou z fólie a trapézového plechu u šikmé části.

Vytápění a větrání:

Jsou použity dva aktivní systémy – větrací rekuperační jednotka a solární kolektory. Rekuperační jednotka je umístěna v technické místnosti a je s přímotopným elektrickým dohřevem. Jednotka zajišťuje větrání objektu a základní vytápění. V technické místnosti je umístěn akumulační solární zásobník. Solární kolektory jsou umístěny na jižní střeše. Je použito 3 ks solárních kolektorů.

Použité pasivní prvky:

Prosklená stěna jižní fasády je stíněna venkovní žaluzií s elektrickým ovládámním. Okna západní fasády jsou stíněny předsazenými popřípadě vnitřními žaluziemi.

Další použité ekologické prvky:

Pro čištění odpadních vod je použita kořenová čistírna s přepadem do akumulační nádrže. Vyčištěná voda se používá pro zavlažování zahrady.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top