Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní dům v Útěchově

Pasivní dům v Útěchově

Dodavatel, rok dokončení: 2013

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP: do 15 kWh/m2.rok.

Užitná plocha: 131,7m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt je řešen jako dvojpodlažní dům  s pultovou střechou. Dům je orientován na jih a je  umístěn  na svažitém pozemku směrem k jihovýchodu.  U  vstupu na pozemek je krytá garáž s mírnou pultovou  střechou. Fasáda JE hladká, barva cihlová, garáž je v šedé barvě.

Stavební řešení objektu:

Stavba je řešena v tradiční zděné technologii z plynosilikátových  bloků s kontaktní izolací z polystyrénu. Strop je monolitický, střecha je dřevěná pultová s fóliovou krytinou.

Vytápění a větrání:

Vytápění budou zajišťovat malá krbová kamna na dřevo o výkonu do 6kW spolu s vzduchotechnickou rekuperační  jednotkou Atrea  s akumulačním zásobníkem IZT 615l. Jednotka bude zajišťovat větrání a přitápění objektu teplým vzduchem.

Příprava teplé vody:

Teplá voda bude odebírána z akumulační solární nádrže, nádrž je  s elektrickým dohřevem. Bude použito přímotopné sazby D45d s dodávkou v nízkém tarifu 20 hodin denně.

Použité pasivní prvky :

Okna 1.NP jižní fasády budou stíněna venkovní dřevěnou konstrukcí pergoly. Okna v 2.NP budou stíněny  venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top