Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní dům v Habrovanech

Pasivní dům z použitím přírodních materiálů
Pasivní dům v Habrovanech

Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2010

Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2a)

Užitná plocha: 141 m2

 

Architektonické řešení objektu:

Objekt je řešen jako dvojpodlažní dřevostavba s mírnou sedlovou střechou. Stavba navazuje na stávající dům z hliněných cihel, od kterého je oddělena krčkem, ve kterém jsou umístěny technologie vytápění a vzduchotechniky. Stávající přízemní hliněný dům bude rekonstruován.

Stavební řešení objektu:

Obvodová stěna je z nosníků ze dvou fošen spojených páskem desky OSB. Mezi nosníky je izolace ze slaměných balíků. Na nosné fošny jsou z venkovní strany páskami přivázány balíky slámy. Balíky začínají až za lícem vnitřní fošny, vzniklá mezera mezi balíkem a vnitřní deskou OSB je vyfoukána izolací z celulózy. Záměrem tohoto řešení je zvýšit izolační schopnost stěny a eliminovat případnou nekvalitu balíků.  Z venkovní strany je fasáda opatřena hliněnou omítkou chráněnou proti povětrnosti vápenným štukem, Omítka je přímo na slaměných balících, část fasády má dřevěný obklad.

Z vnitřní strany obvodové zdi je použita deska OSB jako konstrukční deska tvořící současně vzduchotěsnou rovinu. Vnitřní hliněné omítky jsou na šikmém laťování.

Jako krokví je použito krabicových nosníků z fošen oboustranně opláštěných deskou OSB s vnitřní izolací dutiny. Strop nad přízemím je z fošen. Stavba je založena na betonových patkách s otevřeným prostorem pod stavbou. Je použito oken s izolovanými rámy s trojskly. Důsledně jsou řešeny tepelné mosty pomocí izolace z ovčí vlny a polystyrénu. V podlaze a krovu je použita foukaná izolace z celulózy

Vytápění a větrání:

Je použita větrací rekuperační jednotka v kombinaci s velkým akumulačním zásobníkem, který je vytápěn krbovými kamny. Větrací jednotka Atrea zajišťuje větrání a vytápění objektu teplým vzduchem pomocí teplovodního výměníku v jednotce. Technologie větrání a vytápění je umístěna v krčku mezi objekty.

Použité ekologické prvky:

Dešťová voda ze střechy je po předčištění svedena do zahradního jezírka, odkud bude využívána pro závlahu.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top