Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Obytný ateliér v Ostrově u Macochy

Obytný ateliér v Ostrově u Macochy

Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI do 20 kWh/m2.rok

Užitná plocha: 79,0m2

 

Architektonické řešení objektu:

Bungalov má jednoduchý tvar kvádru s mírnou zelenou  pultovou střechou. Je řešen jako ekologická stavba z přírodních materiálů. K domu je přičleněn otevřený přístřešek se skladem s plochou zelenou střechou se šikmou částí  přípravenou  na umístění fotovoltaiky.  Objekt je koncipován v další etapě jako  autonomní dům.  Dům-ateliér tak umožňuje bydlení dvou osobám s minimálními náklady na provoz a umožňuje fungování i v kritických dobách s výpadky energií.

Stavební řešení objektu:

Konstrukce je provedena jako lehká dřevostavba z fošinek s vnějším zavětrováním šikmým dřevěným bedněním. Konstrukce využívá spolupůsobení izolační výplně z balíků slámy se silnými hliněnými omítkami z vnitřní strany. Tloušťka slaměné izolace odpovídá rozměrům balíku, ve stěně je tloušťka 50cm a ve stropu je 80cm  ze dvou vrstev balíků na plocho.  Stěny jsou řešeny jako difúzně otevřené s odvětranou mezerou mezi fasádou z napnuté  textilie a šikmým bedněním se závětrnou fólií. Dřevěná eurookna jsou s izolačními trojskly a jsou převážně s pevným zasklením.

Vytápění a větrání:

Vytápění a větrání zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka se zabudovaným malým tepelným čerpadlem a s pasivním výměníkem. Rozvody  rekuperovaného  vzduchu jsou z ocelového potrubí a jsou v interiéru přiznány. Na přitápění jsou použity přímotopné radiátory.

Příprava teplé vody:

Teplá voda je  připravována malým tepelným čerpadlem v kompaktní větrací  jednotce, která je osazena zásobníkem na teplou vodu o objemu 180l. Pro úsporu teplé vody je použit rekuperační výměník na zachytávání tepla odpadní vody ze sprchy.

Použité pasivní prvky:

Dům je řešen ve standardu pasivního domu včetně použitých technologií.

Další použité ekologické technologie:

Využívá se ekologického hospodaření s šedou vodou v kombinaci s přírodním jezírkem. Na WC je použit kompostovací separační záchod.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top