Projektujeme pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními náklady a se zdravým vnitřním prostředím.
Upřednostňujeme použití přírodních ekologických materiálů a využití ekologických technologií. Využíváme  principy a prvky soběstačných domů. Domy optimalizujeme v programu PHPP a domy projektujeme pro dosažení dotací v programu Zelená úsporám. Jsme členy Centra pasivního domu.

Pasivní RD v Rajhradě u Brna

Pasivní zděný dům s předsazenou stínící konstrukcí na jižní fasádě.
 Pasivní RD v Rajhradě u Brna

Dodavatel, rok dokončení: 2013

Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI: 20 kWh/m2.rok.

Dům splnil podmínky dotace ZELENÁ ÚSPORÁM I

Užitná plocha: 161,9m2

 

Architektonické řešení objektu: Rodinný dům je řešen jako dvojpodlažní stavba s pultovou střechou a předsazenou stínící konstrukcí s přesahem střechy.

Stavební řešení objektu: Stěny jsou zděné z plynosilikátu s izolací z polystyrénu. Strop je monolitický. Nosnou konstrukci střechy tvoří úsporné I nosníky s foukanou colulózou izolací.

Vytápění a větrání: Je použita  rekuperační jednotka s dohřevem vzduchu a s akumulační nádrží se zemním výměníkem.

Na střeše jsou umístěny solární kolektory napojené na akumulační nádrž. Doplňkovým zdrojem vytápění jsou  krbová kamna.

Příprava teplé vody: teplá voda se odebírá z  akumulační nádrže.


 

 

ATELIÉR ELAM - ING.ARCH. MOJMÍR HUDEC Pekařská 6,  602 00 BRNO   tel./fax: +420 543 234 510   e-mail: elam@elam.cz

Top